Az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung adománya, 1989

Baselitz, Georg

Őszirózsás kereszt (1983)

Georg Baselitz a német neoexpresszionista iskola egyik legjelentősebb művésze. 1969 óta festi képeit fejjel lefelé fordítva. Számára szín és forma jelentik a kifejezés elsődleges eszközeit, de – az absztrakt festőktől eltérően – nem mond le képein figurák ábrázolásáról, csupán fejre állítja őket, amivel többek között azt jelzi, hogy a tárgy ürügyként szolgál a festéshez.
1983-tól kezdve Baselitz számos festményén ábrázolt keresztény motívumokat, melyeket a keresztény ikonográfia jellegzetes képtípusaiból merített. Általában a kiválasztott fő témát rajzszerűen ábrázolta egy sík, színes mezőkből összetett háttér előtt. Az Őszirózsás kereszt című képével kapcsolatban azt nyilatkozta: „Ez csak egy kép, ez nem Krisztus”. Ezzel nem a bálványimádás bibliai tilalmára utalt, hanem arra, hogy a szemlélő ne elégedjen meg a kép tartalmának ilyen gyors és egyszerű azonosításával. Így észreveheti azt is, hogy nem csak Krisztus lóg fejjel lefelé a kereszten, hanem – ahogy azt a lábak mellett lévő kis fácska is jelzi – az egész világ a feje tetején áll.
A kép címében jelölt témához képest meglepően derűs színek elütnek a megszokott komor nagypénteki hangulattól és a megfeszített Megváltó szenvedéseinek expresszív ábrázolásától, ahogyan az a régebbi ábrázolásokon bevett volt. Erre magyarázatot adhat a kép alcímében jelölt őszirózsa, az őszi temetők lila-sárga virága.
« VISSZA  

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!