Susan Swartz: Személyes utak

2016. december 10 - 2017. január 29.
Blue Reverie 1, 2015, 51x51 cm
Az amerikai képzőművész Susan Swartz legfőbb témája a természet és a festészet spiritualitásán való elmélkedés. Festményei meditatív hangulatának megértése egy másfajta látásmódot kíván, mivel munkája nem fogalmaz meg egyértelmű témákat és nem is emeli el az absztrakciót a téma szintjére. Inkább a szépség és az esztétika kategóriáit vizsgálja saját, merőben személyes nézőpontjából. Swartz festményei egy olyan művész alkotói törekvésének a kifejeződései, aki arra invitál bennünket, hogy komolyan elgondolkodjunk létünk határain és felépítésén. Honnan származunk? Milyen utat válasszunk? Mit kezdjünk finom érzékenységünkkel? És vajon nem ez-e a lényegi előfeltétele a minket körülvevő világ megértésének, az elszigeteltségből való kitörésnek és szorongásunk leküzdésének?

Susan Swartz a koblenzi Ludwig Múzeumban mutatta be nagy sikerrel a kiállítást, amely most a budapesti partnermúzeumba érkezik – folytatva a Ludwig múzeumok régi hagyományát, hogy a hasonló profilú intézmények helyet adnak egymás tárlatainak. A Dieter Ronte professzor rendezte kiállítássorozat a művész fejlődését is dokumentálja. Európai bemutatkozása Swartzot egészen új, reliefszerű festmények készítésére ihlette, amelyek most először láthatók Budapesten.

Absztrakt gesztusokkal, rétegről rétegre hordva fel a festéket a nagyméretű vásznakra, Swartz sikerrel ragadja meg a természeti világ szépségét. Dieter Ronte szavaival élve: munkái „a festészet felszabadító aktusán keresztül tanúskodnak a művész személyes befelé fordulásáról, önmaga felfedezésének és felhatalmazásának útjáról. Romantikával telve, áthatja őket a sóvárgás és a szeretet, illetve a szüntelen keresés, ahogy az ismerősen titokzatosat, az emberi lelket kutatja a természetben és az egyetemes költészetet, amely magába olvasztja a tudományt, a vallást és a képzőművészetet.”

A múzeum olyan hely, ahol az ember keresővé, szemlélővé válik a folyamatosan hullámzó érzelmi állapotok közepette, ahol átgondolhatjuk és megbeszélhetjük létünk alapvető kérdéseit. A művész most arra bátorít, hogy adjuk át magunkat kavargó érzelmeinknek, ahogy meditatív festményeit követjük a kiállításon.

Susan Swartz művésznek és aktivistának tekinti magát. Részt vesz a víz- és a levegőszennyezés ellen tiltakozó környezetvédelmi kampányokban, dokumentumfilmeket támogat és készít az Oscar-díj nyertes filmprodukciós vállalat, az Impact Partners számára, amelynek alapító tagja.

A kiállítás kurátora Dieter Ronte professzor, aki a bécsi Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig (mumok) igazgatója volt 1979-től 1989-ig, amikor kinevezték a hannoveri Sprengel Museum élére. 1994-től 2008-ig a Kunstmuseum Bonn igazgatója. Szakterületén úttörő módon pop art és fotórealizmus kiállítást rendezett Magyarországon a vasfüggöny idején, maradandó hatást gyakorolva a korabeli magyar művészekre. Dieter Ronte ma szabadfoglalkozású művészettörténész, kurátor és egyetemi tanár.

Susan Swartz Személyes utak c. kiállítása a bonni Stiftung für Kunst und Kultur alapítvánnyal együttműködésben jött létre.

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!